Titel

Ondertitel

Welkom bij Beelddenkers.

Mijn naam is Vivianne Lauxen. Na 14 jaar in het (Voortgezet) speciaal onderwijs te hebben gewerkt, ben ik gestart met mijn eigen praktijk Beelddenkers. De naam is ontstaan, doordat de kinderen die ik begeleid voornamelijk "beelddenkers" zijn. Ze denken als het ware in plaatjes en hebben daardoor een andere benadering en leerstrategie nodig. 


Wat bied ik aan:

-    Huiswerkbegeleiding bij faalangst, examenangst, dyslexie en dyscalculie.

-    Pedagogische ondersteuning bij ASS problematieken.

-    Opvoedadviezen die aansluiten bij de verschillende gedragsproblematieken.


Op de volgende pagina's ga ik wat uitgebreider in op mijn aanbod. Deze zijn echter nog in ontwikkeling.


Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar:

[email protected] 


Afbeelding

Omschrijving

Afbeelding

Omschrijving

Afbeelding

Omschrijving